جهان عاری از بمب هسته ای خواهیم

 

 

صبا رسان تو پیامی ز ما به  اوباما 

بپرس چیست مسئله ی اختلاف  او با ما ؟

به ملت کهن و اهل دانش و فرهنگ

برای چیست جسارت نموده اوباما ؟

برای کسب کمی رای بیشتر افسوس

نموده پشت به وجدان خویش اوباما

ببسته چشم به بحران غزّه ،می خندد

به صهیونیزم جماعت به مهر اوباما

اسیر فتنه ی صهیون اگر شود چون بوش

به طبل جنگ زند همچو بوش او با ما

به یاد آورمش از شکستشان به طبس

که گشت حاصلشان چون خدا بدی با ما

به گفتمان تمدن که مبدعش هستیم

هرآنکه روی نماید حمایتش با ما

جهان عاری از بمب هسته ای خواهیم

ولی انرژی پاکش یقین بود با  ما

 

شصت سال است فلسطین شده اشغال به زور

شصت سال

 است فلسطینیست ازخانه به دور

 

شصت سال است جهانی شده گنگ و کر وکور

سازمان ملل از ترس شده تابع زور

شصت سال است که موسی دل پر خون دارد

غصه از فرقه ی افراطی صهیون دارد

شصت سال است که عیسی دل خونین دارد

ناله زین فرقه ی بی منطق وآیین دارد

شصت سال است محمّد به زمین می نگرد

که چه بر امّتش از تفرقه ها می گذرد

اهل هفتاد و دو ملت شده با هم در جنگ

دشمن از تفرقه پیروز شده در هر جنگ

ترک این تفرقه ها باید با حبل الله

همه باید صف واحد شده در حزب الله

راه پیروزی ما هست جهاد فی الله

شاهد ماست بر این فتح کنون حزب الله

عاقبت  می شود آزاد فلسطین آری

میشود خاک فلسطین ز اجانب عاری

گرچه در پیش بود راه بسی دشواری

دفع این این فتنه یقین است میسّر آری

 

با غمزه ی رایس غزّه در خون شد باز

 

وان غنچه ی نو شکفته پرپر شد باز

((اشباه رجال)) خفته در بستر ناز

اندر برشان عروسکانی طنّاز

مهلت ندهد نوای این مه رویان

از غزّه رسد به گوش ایشان آواز

این خواب اگر ادامه یابد دیری

 وز غزّه کند مسیر خود دشمن باز

در خانه شان اسیرشان خواهد ساخت

 زیرا دگرش نیست بدین قوم نیاز

/ 0 نظر / 8 بازدید