برای یادآوری روز نکبت

امروز به تعبیر ساکنین سرزمین فلسطین روز نکبت است . ترانه ای را از یغما گلروبی با اجازه او از دفتر "تصور کن" انتخاب کردم و به یاد این روز گذاشتم برای همدردی با مردم در بند غزه.

مسجد الاقصی

برای کوچه های سرخ سرزمین زیتون

تکفیر می کنی گلو به جرم انتشار عطر !

خط می زنی فواره رو قطره به قطره سطر سطر

منو به دار می کشی به اتهام یک نفس

پرندرو پر می بری در این شب قفس قفس

دیوار می کشی هنوز بین چراغ و چشم من

زنجره ها رو می کشی از ترس همصدا شدن

با سردخونه های پر با خشم ما چه می کنی؟
با بغض زندونی شده تو این صدا چه می کنی؟

شکنجه می دی گندومو با سایه داس غضب

حراج می کنی تن مزرعه رو، وجب وجب

لاله به حبس می بری، شبپره پرپر می کنی

خورشیدو می دزدیو  شب رو مکرر می کنی

رگبار می بندی به ماه فتانوس گردن می زنی

ستاره ایین می کشی آیینه ها رو می کشی

با سردخونه های پر با خشم ما چه می کنی؟
با بغض زندونی شده تو این صدا چه می کنی؟

مسجد الاقصی

 

 

بد نیست در این روز به تفاوت مسجد الاقصی با قبطه الصخره که در این مطلب به همراه تصویر به خوبی نشان داده شده هم توجه کنید : +

/ 0 نظر / 9 بازدید