مسیحیت صهیونیستى و آینده جهان

چکیده
    
    صهیونیسم به جنبش سیاسى ـ مذهبى یهودیان براى حضور در فلسطین و حق حاکمیت یهود بـر کـل ایـن سرزمین اطلاق مى شود، لذا مسیحیانى که به طور جدى از بازگشت یهودیان بـه فـلسـطین به عنوان ارض موعود حمایت مى کنند، مسیحى صهیونیست شناخته مى شوند. مـقـاله حـاضـر به معرفى این جریان مى پردازد که طى آن ضمن بیان تاریخچه ، مبانى اعـتـقـادى مـسـیحیان صهیونیست را به اختصار نقد کرده، دیدگاه آنان را درباره آینده جهان بیان مى کند.
    
    کلید واژه ها: صهیونیسم ، مسیحیت صهیونیستى ، آینده جهان .
    
    مقدمه
    
    مـسـیـحـیـت به سه مذهبِ کاتولیک روم ، ارتدوکس و پروتستان تقسیم شده است

 

متن کامل

/ 0 نظر / 15 بازدید