صحیفه نور امام خمینی موضوع ایران و صهیونیسم بین الملل

بسم الله الرحمن الرحیم

 

صحیفه نور    ج‏1  ص  186    نامه به علماى یزد(محکوم کردن ارائه تسهیلات به بهاییها)

« خطر اسرائیل براى اسلام و ایران بسیار نزدیک است. پیمان با اسرائیل در مقابل دول اسلامى یا بسته شده یا مى‏شود. لازم است علماى اعلام و خطباى محترم سایر طبقات را آگاه فرمایند که در موقعش بتوانیم جلوگیرى کنیم‏.»

صحیفه نور    ج‏1    245    مفتخوار کیست؟ .....  ص : 244

اما آنها که بانکهاى دنیا را پر کرده‏اند، کاخهاى عظیم را روى هم ساخته‏اند، و باز رها نمى‏کنند این ملت را، و باز دنبال این هستند که سایر منافع این ملت را به جیب خودشان یا اسرائیل برسانند، اینها مفتخور نیستند؟ باید دنیا قضاوت کند، باید ملت قضاوت کند که مفتخور کیست.

 

صحیفه نور    ج‏6  ص  194    پیام رادیو - تلویزیونى به مسئولان آموزش و پرورش(تغییر نظام آموزشى)

« باید در سراسر ایران با پاکسازى آموزش و پرورش از آثار فرهنگ استعمارى، محیطى به وجود آورید که اطفال ما را شیر بچگانى که همیشه پشت جبهه مقاومت علیه امریکا و صهیونیست و سایر چپاولگرهاى شرق و غرب نشسته‏اند، تربیت کنید.»

 

صحیفه نور    ج‏21  ص  90    پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه(قبول قطعنامه 598)

« ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیستها و امریکا و شوروى در تعقیبمان خواهند بود تا هویت دینى و شرافت مکتبىِ‏مان را لکه‏دار نمایند. بعضى مغرضین ما را به اعمال سیاست نفرت و کینه توزى در مجامع جهانى توصیف و مورد شماتت قرار مى‏دهند؛ و با دلسوزیهاى بیمورد و اعتراضهاى کودکانه مى‏گویند جمهورى اسلامى سبب دشمنیها شده است و از چشم غرب و شرق و ایادى‏شان افتاده است! که چه خوب است [به‏] این سؤال پاسخ داده شود که ملتهاى جهان سوم و مسلمانان، و خصوصاً ملت ایران، در چه زمانى نزد غربیها و شرقیها احترام و اعتبار داشته‏اند که امروز بى‏اعتبار شده‏اند!»

 

صحیفه نور    ج‏1  ص  110    نامه در پاسخ به استفتاء اصناف قم(تلگراف علم)

 « اینجانب، حسب وظیفه شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر مى‏کنم قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیستهاست، که در ایران به حزب بهایى ظاهر شدند. و مدتى نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه مى‏کنند و ملت مسلمان را از هستى در تمام شئون ساقط مى‏کنند.»

 

صحیفه نور    ج‏7  ص  356    توقع بیجا از امریکا

« در یکى- دو روز پیش از این، در روزنامه بود که سناى امریکا به اتفاق آرا این اعدامهایى که در ایران شده است محکوم کردند. آن هم که طرح داده یکى از دوستان اسرائیل است و خودش هم از صهیونیستهاست!»

 

صحیفه نور    ج‏15  ص  162    پیام تشکر به نخست وزیر جمهورى مالت(تسلیت شهادت آقایان رجایى وباهنر)

«  امید است این حوادث ناگوار (شهادت رجایی و باهنر )  فریاد مظلومیت ملت ما را که سالهاست تحت ستم امریکاى جهانخوار قرار گرفته و هر روز توطئه تازه‏اى علیه ما طرح نموده تا جایى که اتهام خرید اسلحه از رژیم اشغالگر قدس و صهیونیستهاى خونخوار را بیشرمانه به ما [نسبت‏] مى‏دهد، به گوش ملل آزاد جهان برساند.»

 

صحیفه نور    ج‏15 ص   348    پیام به انجمن اسلامى دانشجویان در امریکا وکانادا(رسالت دانشجویان مسلمان)

«  و از وظایف دینى و ملى ما و شماست که تبلیغات بوقهاى امریکایى و صهیونیستى را که با پخش دروغ و افترا مى‏خواهند جمهورى اسلامى را لکه‏دار کرده و به انزوا بکشند خنثى کنیم و از جنایات شایعه سازان تا حد ممکن پرده برداریم و به ملت محروم خود که جرمى جز گرایش به اسلام و اراده استقلال و آزادى ندارند، با تمام توان کمک کنیم.»

صحیفه نور    ج‏1 ص   186

موضوع :   نامه به علماى یزد(محکوم کردن ارائه تسهیلات به بهاییها)

"« خطر اسرائیل براى اسلام و ایران بسیار نزدیک است. پیمان با اسرائیل در مقابل دول اسلامى یا بسته شده یا مى‏شود. لازم است علماى اعلام و خطباى محترم سایر طبقات را آگاه فرمایند که در موقعش بتوانیم جلوگیرى کنیم‏.» "

/ 0 نظر / 6 بازدید