متن سخنرانی دکتر کوشکی در همایش «چگونه به اسرائیل کمک می‌کنیم»

بسم الله الرحمن الرحیم


م
حمد صادق کوشکی: تاریخ تدارکاتچی‌های رژیم صهیونیستی را لعنت خواهد کرد!
« اسرائیل با افتخار تمام به شرکتهای حامی خودش، جایزه می‌دهد و آنها معرفی می‌نماید و ما با افتخار تمام اجازه فعالیت می‌دهیم و کار اقتصادی می‌کنیم و از سوی دیگر اسرائیل را هم محکوم می‌کنیم؛ پس هم دنیا را داریم و هم آخرت را، چه چیزی از این بهتر … ؟!»
متن سخنرانی
/ 0 نظر / 6 بازدید