اندر احوالات بعضی ها

فوائد پنهان ایدئولوژی برای طبقه متوسط/ عکس   

روپوشی از ایدئولوژی!

فوائد پنهان "ایدئولوژی" برای طبقه متوسط! این پیکان زیر پل حافظ پارک شده است و روکش جالب آن احتمالا حاصل سلیقه و صرفه جویی یک کارمند است از مظاهر ایدئولوژی!

!

/ 0 نظر / 9 بازدید