صیفحه نور امام خمینی موضوع رژیم پهلوی و اسرائیل

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

صحیفه نور    ج‏1  ص  198    پیام به مسلمانان ایران و جهان(افشاى ابعاد مختلف جنایات رژیم)

« من نمى‏دانم این همه بى‏فرهنگى و جنایات براى نفت قم است، و حوزه علمیه باید فداى نفت شود؟ یا براى اسرائیل است، و ما را مزاحم پیمان با اسرائیل در مقابل‏دوَل اسلامى مى‏دانند؟»

 

صحیفه نور    ج‏1  ص  198    پیام به مسلمانان ایران و جهان(افشاى ابعاد مختلف جنایات رژیم)

« من به سران ممالک اسلامى و دوَل عربى و غیر عربى اعلام مى‏کنم: علماى اسلام و زعماى دین و ملت دیندار ایران و ارتش نجیب، با دولَ اسلامى برادر است و در منافع و مضار همدوش آنهاست؛ و از پیمان با اسرائیل، دشمن اسلام و دشمن ایران، متنفر و منزجر است. اینجانب این مطلب را به صراحت گفتم. بگذار عمال اسرائیلى به زندگى من خاتمه دهند.»

 

صحیفه نور    ج‏1 ص   213    سکوت مرگبار و همراهى با رژیم جبار

« واى بر این مملکت! واى بر این هیأت حاکمه! واى بر این دنیا! واى بر ما! واى بر این علماى ساکت! واى بر این نجف ساکت، این قم ساکت، این تهران ساکت، این مشهد ساکت! این سکوت مرگبار، اسباب این مى‏شود که زیر چکمه اسرائیل، به دست همین بهاییها؛ این مملکت ما، این نوامیس ما، پایمال بشود. واى بر ما! واى بر این اسلام! واى بر این مسلمین! اى علما، ساکت ننشینید؛ نگویید عَلى‏ مَسْلَک الشَّیْخ‏»

 

صحیفه نور    ج‏1  ص  223    پیام به علما و روحانیون کرمان(سوء نیت رژیم نسبت به احکام اسلام)

 « دستگاه جبار وسایل اجتماع فرقه ضالّه‏ ( بهایئیت ) عمال اسرائیل را در لندن فراهم نمود. و به طورى که در بعض روزنامه‏ها منتشر شد به هر یک از دو هزار نفر مسافر یا بیشتر پانصد دلار ارز داد و در قیمت بلیط هواپیما هر نفرى را قریب هزار و دویست تومان تخفیف دادند تا جلسه ضد اسلامى را تشکیل دهند و آنها را به عنوان فرقه مذهبى معرفى کردند.»

 

صحیفه نور    ج‏1 ص   224    پیام به علما و روحانیون کرمان(سوء نیت رژیم نسبت به احکام اسلام)

« اینک دستگاه فاسد جبار با هر وسیله به هتک و تهدید و ارعاب ما دست زده است و از هیچ جنایتى خوددارى نمى‏کند. براى به هم زدن حوزه علمیه به نفع اسرائیل فعالیت مى‏کند. با اسرائیل در مقابل دول اسلامى پیمان بسته یا مى‏خواهد ببندد. امروز روزى نیست که مسلمین در مصالح اسلام و خودشان نظر نداشته باشند، و نسبت به خطرهاى محتمله بى‏تفاوت باشند. تکلیف بر علماى اعلام- کثّراللَّه امثالهم- بیشتر متوجه است. آنها کفیل ایتام آل محمد- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- مى‏باشند.»

 

صحیفه نور    ج‏1 ص   230    پیام به روحانیون و ملت مسلمان ایران(افشاى جنایتهاى رژیم شاه)

« خطر اسرائیل و عمال آن را به مردم تذکر دهید. در نوحه‏هاى سینه زنى از مصیبتهاى وارده بر اسلام و مراکز فقه و دیانت و انصار شریعت یادآور شوید.»

 

صحیفه نور    ج‏1 ص   244    اسرائیل، دشمن اسلام و ایران

« اسرائیل نمى‏خواهد در این مملکت دانشمند باشد؛ اسرائیل نمى‏خواهد در این مملکت قرآن باشد؛ اسرائیل نمى‏خواهد در این مملکت علماى دین باشند؛ اسرائیل نمى‏خواهد در این مملکت احکام اسلام باشد. اسرائیل به دست عمال سیاه خود،

مدرسه‏ را کوبید. ما را مى‏کوبند؛ شما ملت را مى‏کوبند. مى‏خواهد اقتصاد شما را قبضه کند؛ مى‏خواهد زراعت و تجارت شما را از بین ببرد؛ مى‏خواهد در این مملکت، داراى ثروتى نباشد، ثروتها را تصاحب کند به دست عمال خود. این چیزهایى که مانع هستند، چیزهایى که سد راه هستند، این سدها را مى‏شکند؛ قرآن سد راه است، باید شکسته شود؛ روحانیت سد راه است، باید شکسته شود؛ مدرسه فیضیه سد راه است، باید خراب شود؛ طلاب علوم دینیه ممکن است بعدها سد راه بشوند، باید از پشت بام بیفتند، باید سر و دست آنها شکسته شود براى اینکه اسرائیل به منافع خودش برسد.»

 

صحیفه نور    ج‏ص1    245    مفتخوار کیست؟

« اما آنها که بانکهاى دنیا را پر کرده‏اند، کاخهاى عظیم را روى هم ساخته‏اند، و باز رها نمى‏کنند این ملت را، و باز دنبال این هستند که سایر منافع این ملت را به جیب خودشان یا اسرائیل برسانند، اینها مفتخور نیستند؟ باید دنیا قضاوت کند، باید ملت قضاوت کند که مفتخور کیست.»

 

صحیفه نور    ج‏1 ص   246    نصیحت و اخطار به شاه

« امروز به من اطلاع دادند که بعضى از اهل منبر را برده‏اند در سازمان امنیت و گفته‏اند شما سه چیز را کار نداشته باشید، دیگر هر چه مى‏خواهید بگویید، یکى شاه را کار نداشته باشید؛ یکى هم اسرائیل را کار نداشته باشید؛ یکى هم نگویید دین در خطر است. این سه تا امر را کار نداشته باشید، هر چه مى‏خواهید بگویید. خوب، اگر این سه تا امر را ما کنار بگذاریم، دیگر چه بگوییم؟! ما هر چه گرفتارى داریم از این سه تاست‏.»

 

صحیفه نور    ج‏1ص    248    ربط بین شاه و اسرائیل

 « ربط مابین شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت‏ مى‏گوید: از اسرائیل حرف نزنید، از شاه هم حرف نزنید؛ این دو تا تناسبشان چیست؟ مگر شاهْ اسرائیلى است؟ به نظر سازمان امنیت، شاه یهودى است؟ »

 

صحیفه نور    ج‏1 ص   262    پیام به ملت ایران(اظهار تأسف از تسلط اسرائیل و عمال آنها بر شئون مملکت)

« تأسف بالاتر تسلط اسرائیل و عمال اسرائیل است بر بسیارى از شئون حساس مملکت و قبضه نمودن اقتصادیات آن، به کمک دولت و عمال دستگاه جبار. اسرائیل با دوَل اسلامى در حال جنگ است، و دولت ایران با کمال دوستى با او رفتار مى‏کند و همه نحو وسایل تبلیغ و ورود کالاهاى آن را فراهم مى‏سازد

من کراراً اعلام خطر کرده‏ام: خطر براى دیانت مقدسه، خطر براى استقلال مملکت،

خطر براى اقتصاد کشور. من از کلمه «الکُفرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ» که از سازمانها به دست و دهانها افتاده متأسفم. این کلام برخلاف نص کلام اللَّه، و براى پشتیبانى از اسرائیل و عمال اسرائیل است، مقدمه شناسایى اسرائیل است، براى پشتیبانى از عمال اسرائیل و فرقه ضاله منحرفه‏ است.»

 

صحیفه نور    ج‏1   ص 267    هدف، اسلام و استقلال کشور .

«  تا زندان رفتنها نباشد پیروزى به دست نمى‏آید. هدفْ بزرگتر از آزاد شدن عدّه‏اى است، هدف را باید در نظر داشت. هدفْ اسلام است؛ استقلال مملکت است؛ طرد عمّال اسرائیل است؛ اتّحاد با کشورهاى اسلامى است. الآن تمام اقتصاد مملکت در دست اسرائیل است؛ عمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‏اند؛ اکثر کارخانجات در دست آنها اداره مى‏شود: تلویزیون، کارخانه ارج، پپسى کولا»

 

صحیفه نور  ص  ج‏1  ص  267    هدف، اسلام و استقلال کشور

« امروز حتّى تخم مرغ از اسرائیل وارد مى‏کنند. باید صفها را فشرده کنید. اینها عمّال استعمار هستند؛ باید ریشه استعمار را کَنْد.»

 

صحیفه نور    ج‏1 ص   300    تبدیل مظاهر تمدن به مفاسد

« اشخاص عاقل را بفرستید با ما تفاهم کنند، ببینیم که ما با کجاى تمدن مخالفت داریم؛ ما با فسادها مخالفت داریم. ما مى‏گوییم که شما برنامه‏هاى اصلاحى‏تان را اسرائیل برایتان درست مى‏کند؛ ملت اسرائیل. شما وقتى برنامه هم مى‏خواهید درست کنید دستتان را پیش اسرائیل دراز مى‏کنید؛ شما کارشناس نظامى از اسرائیل به این مملکت مى‏آورید؛ شما محصلین را از اینجا به اسرائیل مى‏فرستید؛ اى کاش به جاى دیگر مى‏فرستادند؛ به امریکا مى‏فرستادند؛ اى کاش به انگلستان مى‏فرستادند؛ به اسرائیل مى‏فرستید. ما با اینها مخالفیم.»

 

صحیفه نور    ج‏ص1    301    فریاد مخالفت با اسرائیل

« "اى مردم! اى عالَم! بدانید ملت ما مخالف است با پیمان با اسرائیل. این ملت ما نیست؛ این روحانیت ما نیست؛ دین ما اقتضا مى‏کند که با دشمن اسلام موافقت نکنیم؛ قرآن ما اقتضا مى‏کند که با دشمن اسلام هم پیوند نشویم در مقابل صف مسلمین. ما این حرفها رامى‏زنیم؛ ارتجاع است این؟» "

 

صحیفه نور    ج‏1 ص   228    تقویت اسرائیل و بهاییها توسط دولت

«  سلام مرا به عموم مردم و روحانیون همدان برسانید و بگویید: دین شما مردم مسلمان در معرض مخاطره و هجوم قرار گرفته است؛ دولت شما مى‏خواهد به دست بهاییها و اسرائیلیها شما را از بین ببرد. بدانید که دولتِ شما به دو هزار نفر بهایى، هر یک پانصد دلار کرایه طیاره داده که به لندن بروند، جمع شوند و علیه قرآن و پیغمبر شما تصمیم بگیرند. دولتِ شما در یک معامله فروش روغن و مواد نفتى از شرکت نفت به «ثابت پاسال‏ (2)» بهایى، پنج میلیون تومان استفاده رسانیده است که با این پول، مخارج اعزام بهاییها به لندن و تبلیغات بهایى تأمین بشود. به مردم بگویید: از مالیاتى که دولتِ شما از شما مسلمانها مى‏گیرد، این مخارج را مى‏کند، و یهودى و اسرائیلى و

__________________________________________________

(2)- از سرمایه داران معروف بهایى. او صاحب کارخانه نوشابه سازى پپسى کولا و چندین کارخانه و واحدهاى ساختمانى بزرگ در تهران و شهرستانها بود. در کارخانه‏ها و مراکز تولیدى او فقط بهاییها دست اندرکار بودند.

بهایى را تقویت مى‏کند

اطلاع کامل دارم، مى‏خواهند برخلاف تمایل ملت مسلمان ایران و سایر ملل اسلامى و عرب، دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسند؛ ولى هنوز مثل اینکه جرأت نکرده‏اند و از شما وحشت دارند که موضوع را رسماً اعلام کنند. دو سال قبل همین کار را کردند که مورد اعتراض علما و مردم مسلمان قرار گرفت؛ فورى تکذیب کردند. حالا هم همین خیال را دارند.»

 

صحیفه نور    ج‏3   ص 411    ملى کردن، سرپوشى بر غارت ذخایر کشور

« دشت عمران، که اطراف قزوین است، مى‏گویند بهترین جاست از براى زراعت. تمام مردم آنجا را از آنجا کوچ دادند و آوردند بیرون، دادند دست یهودیها، صهیونیستها؛ دادند دست آنها. آنها الآن دارند آنجا استفاده مى‏کنند؛ شرکتهاى امریکایى و صهیونیستى دارند در آنجا بهره بردارى مى‏کنند. و این‏ زمینها، که بهترین زمینهاست از براى کشت و زرع، در دست آنهاست؛ و این ملت بیچاره گرسنه مانده است، بیچاره مانده است و نمى‏داند چه بکند. این «تمدن بزرگ» ماست!»

 

صحیفه نور    ج‏3 ص   410    ملى کردن، سرپوشى بر غارت ذخایر کشور

«  با اسم ملى کردن جنگلها، ملى کردن مراتع، ملى کردن آبها، ملى کردن رودخانه‏ها، آبهاى زیرزمینى، تمام جاهاى خوب را به شرکتهاى بزرگ امریکایى یا صهیونیستى یا انگلیسى دادند.»

 

صحیفه نور    ج‏1ص    77    ما با«اسرائیل» و«بهاییها» مخالفیم

« ما با اسرائیل و بهاییها نظر مخالف داریم و تا روزى که مسئولین امر، دست از حمایت این دو طبقه برندارند، ما به مخالفت با آنها ادامه مى‏دهیم.»

 

صحیفه نور    ج‏1    159    حوزه‏هاى علمیه، پایگاه دفاع از اسلام

« علماى قم مورد شدیدترین اهانتها قرار مى‏گیرند؟! به جرم اینکه مى‏گویند «ربنا اللَّه»، مربى ما امریکا نیست، مربى ما انگلیس نیست، مربى ما اسرائیل نیست، مربى ما خداست‏.»

 

صحیفه نور    ج‏1  ص  262    پیام به ملت ایران(اظهار تأسف از تسلط اسرائیل و عمال آنها بر شئون مملکت)

« من به جمیع دوَل اسلام و مسلمین جهان، در هر جا هستند، اعلام مى‏کنم که ملت عزیز شیعه از اسرائیل و عمال اسرائیل متنفرند، و از دولتهایى که با اسرائیل سازش مى‏کنند متنفر و منزجرند. این ملت ایران نیست که با اسرائیل منفور در حال سازش است؛ ملت ایران از این گناه بزرگ برى است‏.»

/ 0 نظر / 6 بازدید