تبیان اصفهان؛مقالات یهود

یهودیت

نویسنده: حسین توفیقی

خلاصه مقاله: یهودیت 1- عبرانیان 2- حضرت ابراهیم (ع ) 3-اسماعیل (ع ) و اسحاق (ع) 4- اسرائیل 5- دین مردم صحرانشین 6- تحول افکار در اقوام بنى اسرائیل 7- حضرت موسى (ع ) 8- الواح و ده فرمان 9- گوساله پرستى 10- تورات با تاریخ یهود 11- عهد عتیق 1-11- بخش تاریخى عهد عتیق 2-11- اپوکریفاى عهد عتیق 13- عقاید و احکام مذهبى 1-13- خدا در یهودیت 14- طهور انبیا 15- حکومت بنى اسرائیل 16- اسارت بابل 17- تجدید معبد 18- پیدایش کنیسه 19- تاءثیر عقاید مزدیسنى و فرهنگ پارسى 20- اعیاد یهود 21- فرقه هاى یهودى 1-21- فریسیان 2-21- صدوقیان 3-21- سامریان 4-21- اسنیان 5-21- قانویان 6-21- قارئون 7-21- دونمه 22- انتظار ظهور مسیحا 23- غلبه رومیان و انقراض یهود 24- ویرانى اورشلیم و آوارگى یهود 25- تلمود 26- قبالا 27- یهودیت در اروپا 28- یهودیت در عصر جدید 29- پیدایش صهیونیسم و تاءسیس کتابنامه

خلاصه مقاله: قرآن، بخشی از توراة کنونی را توراة اصلی معرفی می کند و بخش دیگر آن را تحریف شده و یا مجعول و ساخته علماء یهود می داند.

نویسنده: سید مصطفی حسینی دشتی

تورات

داستان گاو بنی اسرائیل در قرآن مجید 

خلاصه مقاله: 1- تفسیر آیاتی از سوره بقره2- بحث روایتی 3- بحث فلسفی 4- بحث علمی و اخلاقی

نویسنده: علامه طباطبائی

خلاصه مقاله: اما باید دید که منظور از تورات چیست و قرآن کریم از این اسم چه کتابی را در نظر دارد؟ آن کتابی که در میقات در الواحی که قرآن کریم در سوره اعراف داستانش را آورده و به موسی نازل کرد؟ و یا این اسفاری که فعلا در دست یهود است

نویسنده: علامه طباطبائی

مقصود قرآن از تورات وانجیل کدام است؟

داستان حضرت موسی و قوم یهود در قرآن

خلاصه مقاله: این مقاله روایت سرگذشت حضرت موسی و قوم یهود به روایت قرآن بر اساس تفسیر سوره طه می باشد

نویسنده: علامه طباطبائی

داستان حضرت موسی و قوم یهود2

نویسنده: علامه طباطبائی

خلاصه مقاله: این مقاله بیان سرگذشت حضرت موسی و قوم یهود به روایت سوره قصص می باشد

تاریخچه و معنای نبی از دیدگاه عهد عتیق

نویسنده: اعظم پرچم

خلاصه مقاله: 1- مقدمه2- پیشگویی 3- بیننده‏ی خواب و رؤیا 4- مراتب و اقسام رؤیا 5- مرد خدا 6- حدود نبوت 7- درجات انبیا 8- اطاعت از انبیا 9- وحی الهام بر انبیا 10- انبیا و پادشاهان 11- انبیا و کاهنان 12- مدرسه‏های پیامبری

تورات

نویسنده: بهاء الدین خرمشاهی

خلاصه مقاله: تورات نام پنج کتاب اول از کتاب مقدس یا به عبارت دیگر پنج کتاب [سفر] اول از عهد عتیق که به اسفار خمسه هم شهرت دارد، و گاه توسعا به کل عهد عتیق اطلاق می‏گردد

درآمدی بر شناخت کتاب مقدس

نویسنده: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی

خلاصه مقاله: کتاب مقدس عنوان مجموعه‏ای از نوشته‏های کوچک و بزرگ است که مسیحیان همه آنها را و یهودیان بخشی از آنها را کتاب آسمانی خود می‏دانند

نویسنده: باقر طالبی دارابی

معرفی کتاب جوهره تلمود

خلاصه مقاله: 1- تلمود چیست؟ 2- شریعت شفاهی ـ نسل‏های اولیه 3- شریعت شفاهی ـ عصر زوگوت (جفت‏ها) 4- تناییم (معلمان) 5- تدوین میشنا 6- آموراییم بابل 7- آموراییم فلسطین 8- نگارش تلمود بابلی 9- تفسیر تلمود 10- چاپ تلمود 11- توقیف تلمود 12- ساختار تلمود 13- موضوع تلمود 14- دعاها و برکت‏ها 15- شبات (روز شنبه) 16- عیدها 17- ازدواج و طلاق 18- جایگاه زنان 19- حقوق مدنی 20- حقوق کیفری 21- قربانی‏ها 22- احکام خوردنی‏ها 23- پاکی و ناپاکی شرعی 24- اخلاق و هلاخا 25- درخ ارص (سلوک) 26- عرفان 27- میدراش (تفسیر هلاخایی) 28- روش فکری تلمود 29- مسائل عجیب و غریب 30- روش‏های مطالعه 31- تلمود و هلاخا 32- آگادا در تلمود 33- عالم کیست؟ 34- اهمیت تلمود برای قوم یهود 35- تلمود هرگز به اتمام نرسید!

نویسنده: عبدالرحیم سلیمانی اردستانی

خلاصه مقاله: 1- مقدمه 2- کتاب‏های اپوکریفایی یا قانونی ثانوی عهد قدیم 3- کتاب‏های مجعول العنوان 4- گسترش داستان‏های عهد قدیم و داستان‏های دیگر 5- آثار حکمت‏آمیز و فلسفی 6- دعاها، مزامیر و غزل‏ها

نویسنده: ابراهیم امینی

وحی در عهد عتیق

نویسنده: باقر طالبی دارابی

 

سیر تکون تلمود

خلاصه مقاله: 1- مقدمه 2- انهدام معبد و آوارگى یهود 3- آغاز فعالیت‏حوزه‏هاى علوم دینى یهود 4- گردآورى میشنا 5- فهرست مطالب میشنا 6- «گمارا» 288 یا تفسیر میشنا 7- تفاوتهاى تلمود بابلى و تلمود فلسطینى 8- چهره‏هاى برجسته شش نسل از اموراییم 9- طبقه‏بندى مطالب تلمود 10- هلاخا و آگادا 11- منابع تلمود 12- فهرست مطالب تلمود 13- زبان تلمود 14- تفسیر تلمود 15- چاپ و انتشار تلمود 16- سخن آخر 17- کتابنامه

کتب اپوکریفایی عهد قدیم

خلاصه مقاله: 1- مقدمه 2- وحی زبانی 3- فرشته وحی 4- هدف وحی در عهد عتیق 5- کیفیت وحی در عهد عتیق 6- حوادث فوق العاده به هنگام وحی 7- شرط قابلیت در وحی 8- وحی و نبوت در بت پرستان

نویسنده: بهاء الدین خرمشاهی

قرآن و تورات

مفاهیم و اسامی خداوند در دین یهود

خلاصه مقاله: تورات مقدس که مبنای اصول اساسی اعتقادات و اندیشه یهودیت است، در بخشهای نخستین خود پس از شرح چگونگی تکوین جهان هستی، خلقت انسان و ذکر تاریخ پیامبران اولیه، ظهور منجی موعود را به بشر نوید می دهد.

نویسنده: سایت باشگاه مطالعاتی و تحقیقاتی صهیونیسم

منجی موعود( ماشیح) در اعتقادات دینی یهود

خلاصه مقاله: اخلاقیات دین یهود چنین است : 1- غریب نوازى ، دستگیرى از ناتوانان و ایتام : غریب را میازار! بیاد آور که در سفر غریب بودى . 2- بر کارگران که فقیر و مسکین اند، خواه از برادرانت و خواه از غریبان ، ظلم و ستم روامدار. 3- بیوه زنان و یتیمان را اذیت مکن . اگر فریاد برآورند، اجابت کنم و شما را خواهم کشت و زنانتان را بیوه و فرزندانتان را یتیم خواهم کرد. ..

نویسنده: سایت باشگاه مطالعاتی و تحقیقاتی صهیونیسم

اخلاقیات دین یهود

خلاصه مقاله: در این مبحث به طور خلاصه، دیدگاه کلی یهود درباره خدا، صفات و برخی اسامی منسوب به او شرح داده می‌شود.

نویسنده: سایت باشگاه مطالعاتی و تحقیقاتی صهیونیسم

خلاصه مقاله: قرآن کریم تصریح دارد که خداوند تورات را به وحی خویش بر موسی علیه‏السلام نازل فرموده است (آل عمران، 3، مائده، 44) و گفته شده است که در تورات «حکم الله» نازل شده است (مائده، 43) و عیسی (ع) تصدیق کننده آن شمرده شده است

 

خلاصه مقاله: قرآن کریم تصریح دارد که خداوند تورات را به وحی خویش بر موسی علیه‏السلام نازل فرموده است (آل عمران، 3، مائده، 44) و گفته شده است که در تورات «حکم الله» نازل شده است (مائده، 43) و عیسی (ع) تصدیق کننده آن شمرده شده است

خلاصه مقاله: 1- مقدمه 2- وحی زبانی 3- فرشته وحی 4- هدف وحی در عهد عتیق 5- کیفیت وحی در عهد عتیق 6- حوادث فوق العاده به هنگام وحی 7- شرط قابلیت در وحی 8- وحی و نبوت در بت پرستان

خلاصه مقاله: اما باید دید که منظور از تورات چیست و قرآن کریم از این اسم چه کتابی را در نظر دارد؟ آن کتابی که در میقات در الواحی که قرآن کریم در سوره اعراف داستانش را آورده و به موسی نازل کرد؟ و یا این اسفاری که فعلا در دست یهود است

خلاصه مقاله: قرآن، بخشی از توراة کنونی را توراة اصلی معرفی می کند و بخش دیگر آن را تحریف شده و یا مجعول و ساخته علماء یهود می داند.

/ 0 نظر / 13 بازدید