صیحفه نور امام خمینی موضوع ایران و صهیونیسم 2

بسم الله الرحمن الرحیم

صحیفه نور    ج‏5   ص 73    نامه به آقاى ابوجهاد و اعلام همبستگى جمهورى اسلامى با ملت فلسطین

« "من امیدوارم که نهضت اسلامى ایران، که با ابعاد گسترده‏اش بى‏سابقه در طول تاریخ است، در کنار برادران مسلمان فلسطین به آرمانهاى انسانى و اسلامى خود برسند و بیرق ظلم و جنایت را براى همیشه سرنگون و پرچم باعظمت اسلام را در اهتزاز در آورند؛ و همزمان با آن، برادران ما دست جنایتکار اسرائیل- جرثومه فساد- را قطع و پرچم پیروزى را بر فراز مسجداقصى برقرار نمایند. اینجانب در طول مبارزات با شاه جانى، اسرائیل را محکوم و یکى از مواد مخالفت با شاه را کمک به اسرائیلِ دشمن اسلام و انسانیت، قرار دادم‏»"

صحیفه نور    ج‏5  ص  261    رد تبلیغات سوء در مورد اقلیتهاى مذهبى

« "ما این یهودیها هم که از ایران رفتند و بازى‏شان دادند و رفتند به اسرائیل، و الآن گرفتارند در آنجا، با دست این یهودیها و اسرائیلیهایى که از امریکا آمده‏اند یا از دولتهاى دیگر رفته‏اند آنجا، این دسته‏هاى یهودى که اینها آنجا بردند و اینها هم به خیالاتى رفتند آنجا، الآن آنطورى که مى‏گویند بسیار در سختى هستند، ما اگر ان شاء اللَّه یک دولت عادلى تأسیس شد، آنها را دعوت مى‏کنیم؛ یهودیهایى که مملکتشان ایران بوده است دعوت مى‏کنیم که به وطن خودشان برگردند و با آنها کمال خوش رفتارى را دولت اسلامى مى‏کند.»"

صحیفه نور    ج‏5   ص 295    مصاحبه با کرککروفت درباره اسلام .....  ص : 291

«" ما با هر کشورى که بخواهد ظلم کند مخالفیم. حال این کشور چه در غرب و چه در شرق. اسرائیل حقوق مردم عرب را غصب کرده است، ما با او مخالفت خواهیم کرد. به علاوه اسرائیل بزرگترین حامى شاه است و مسئول تبلیغات ساواک. اسرائیل به این ترتیب شریک در جنایات ساواک و شاه است.»"

صحیفه نور    ج‏6 ص   100    به امید ایرانى آباد .....  ص : 100

 «"یک ایرانى که زراعتش را خودمان بکنیم نه آنجایى که زراعت مى‏شود اسرائیل بکند، و زراعتش هم از دست ما بگیرند و تمام بشود همه چیز.»"

صحیفه نور    ج‏6 ص   102    طاغوت زدایى و برقرارى حکومت اسلامى .....  ص : 101

«"ما مى‏خواهیم که مملکت خودمان را خودمان تعمیر کنیم نه‏ یهودیها و اسرائیل. ما مى‏خواهیم مملکتمان را آزاد کنیم؛ اختناق در مملکت ما نباشد. ما مى‏خواهیم ارتش ما آزاد باشد؛ اسرائیل در آن تصرف نکند، امریکا در آن تصرف نکند.»"

 

صحیفه نور    ج‏6   ص 179    گفتگو با یاسرعرفات(پیروزى انقلاب اسلامى ووضعیت فلسطین) 

 «"من از خداى تبارک و تعالى مى‏خواهم که ملت برادر ما، فلسطین را بر مشکلات خودش غلبه دهد. ما با آنها برادر هستیم. و من از اولى که این نهضت، قبل از پانزده سال که ابتداى این نهضت بود، راجع به فلسطین، در نوشته‏ها و گفته‏ها راجع به فلسطین و راجع به جنایاتى که اسرائیل در آن حدود کرده است همیشه متذکر مى‏شدم. و الآن هم ان شاء اللَّه بعد از اینکه ما از این غائله فارغ بشویم، همان طورى که آن وقت در کنار شما بودیم حالا هم در کنار شما هستیم.»"

 

صحیفه نور    ج‏6 ص   290    شکنجه گران، دست پرورده اسرائیل .....  ص : 290

"«مى‏دانید که چه کشیدند ملت ما. سران ملت، طبقات مختلف، روحانیون، روشنفکرها، دانشگاهیها، بازاریها، همه در رنج و عذاب بودند. و چه اشخاصى که در زندانهاى اینها کشته شد، با یک شکنجه‏هاى بسیار فجیع که ما الآن نمى‏توانیم تصور آن شکنجه‏ها را بکنیم. متخصص شکنجه از اسرائیل آورده بودند که اسرائیلى‏ها تربیت کنند اشخاص شکنجه چى را و آنها شکنجه بکنند»"

 

صحیفه نور    ج‏7    168    نامه به آقاى ابراهیم یزدى وزیر امور خارجه(قطع رابطه سیاسى ایران با مصر)

«"با در نظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت بى‏چون و چراى دولت مصر از امریکا و صهیونیسم، دولت موقت جمهورى اسلامى ایران قطع روابط دیپلماتیک خود را با دولت مصر بنماید.»"

 

صحیفه نور    ج‏7    309    شاه نوکر خوبى براى امریکا .....  ص : 309

«" البته باید اسرائیل اظهار تأسف بکند از مرگ «القانیان»؛ براى اینکه القانیان، یک مردى که اینقدر جنایت کرده در اینجا و اینقدر خیانت کرده و اموال این ملت را به اسرائیل داده، آن البته باید اظهار تأسف بکند!»"

 

صحیفه نور    ج‏9 ص   237    پیام به مسلمانان ایران و جهان(مجلس خبرگان - وظایف - خطبا - خطر صهیونیسم)

.«" ایران با اخلالگران وابسته به رژیم سابق و مکتبهاى انحرافى و صهیونیسم جهانى، و لبنان و فلسطین با اسرائیل، دشمن اسلام و مسلمین، و مفسد آدمخوار روبه رو هستند.

اکنون برادران مسلمان ما در فلسطین و لبنان گرفتار تجاوزات غیر انسانى اسرائیلند. و اگر خداى نکرده اسرائیل در آن میدان پیروز شود، دامنه تجاوزاتش را به سایر کشورها نیز خواهد کشید. مقتضى است در اجتماعات ماه مبارک به برادران فلسطینى و لبنانى دسته جمعى دعا شود.

اکثر ممالک عربى کنار نشسته و تماشاگر معرکه هستند. غافل از اینکه اسرائیل متجاوز به لبنان اکتفا نمى‏کند، و اگر در این میدان پیروز شود، دامنه تجاوزش به سایر کشورها نیز خواهد کشید.»"

 

صحیفه نور    ج‏9 ص   282    اگر انقلابى عملى شده بود، فتنه انگیزان به جاى خود مى‏نشستند

«"من باید با کمال تأسف عرض کنم که یک اشتباه دولتها و ملتهاى اسلام، و خصوصاً دولتها و ملتهاى عرب کردند؛ و یک اشتباه هم در ایران ما کردیم. اشتباهى که همه مسلمین، خصوصاً ملتها و دولتهاى عرب کردند این بود که مهلت دادند که اسرائیل و اغراض شخصیه دولتها مانع شد از اینکه صداى اسرائیل را در همان اول خفه کنند و نگذارند قدرت پیدا بکند. و مع الأسف به نصیحتهاى ما که در طول بیست سال یا قدرى کمتر فریاد زدیم و آنها را دعوت کردیم به اتحاد بر ضد اسرائیل، اغراض مانع شد از اینکه اجابت کنند. مهلت دادند تا اینکه مطلب به اینجا رسید که الآن دست تعدى او دراز شده است، و جنوب لبنان را به آتش مى‏کشد و فلسطین را مى‏خواهد عقب بزند، و ما گفته ایم مکرر که اسرائیل- این جرثومه فساد- اکتفا به قدس، اکتفا به بیت المقدس، نخواهد کرد. و اگر مهلت داده شود، تمام دوَل اسلامى در معرض خطر است. اشتباه سابق باید جبران بشود به اتحاد مسلمین و تشکیل «حزب مستضعفین» بر ضد مستکبرین- که در رأس آنها امریکاى جانى است، و نوکر بسیار فاسد او که اسرائیل است. این اشتباه دوَل اسلامى و اعراب خصوصاً بود و باید جبران کنند این اشتباه را، و در پیشگاه خداى تبارک و تعالى توبه کنند.اگر انقلابى عملى شده بود، فتنه انگیزان به جاى خود مى‏نشستندو اما اشتباهى که ما کردیم این بود که به طور انقلابى عمل نکردیم و مهلت دادیم به این قشرهاى فاسد، و دولت انقلابى و ارتش انقلابى و پاسداران انقلابى، هیچ یک از اینها عمل انقلابى نکردند و انقلابى نبودند. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این‏ سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابى عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، و رؤساى آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهاى فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم، و رؤساى آنها را به سزاى خودشان رسانده بودیم، و چوبه‏هاى دار را در میدانهاى بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمتها پیش نمى‏آمد. من از پیشگاه خداى متعال و از پیشگاه ملت عزیز، عذر مى‏خواهم، خطاى خودمان را عذر مى خواهم. ما مردم انقلابى نبودیم، دولت ما انقلابى نیست، ارتش ما انقلابى نیست، ژاندارمرى ما انقلابى نیست، شهربانى ما انقلابى نیست، پاسداران ما هم انقلابى نیستند؛ من هم انقلابى نیستم. اگر ما انقلابى بودیم، اجازه نمى‏دادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام مى‏کردیم. تمام جبهه‏ها را ممنوع اعلام مى‏کردیم. یک حزب، و آن «حزب اللَّه»، حزب مستضعفین.»"

 

صحیفه نور    ج‏10    350    قلمى آزاد است که توطئه‏گر نباشد

« "شما خیال مى‏کنید در انقلابات دیگر آزادى مى‏دهند؟ آزادى به مردم نمى‏دادند. بعد از انقلاب تمام مطبوعات را جلویش مى‏گرفتند؛ تمام مجالس را جلویش مى‏گرفتند؛ تمام دستجات را جلویش مى‏گرفتند؛ همه را به طور اختناق جلویش مى‏گرفتند؛ به اسم اینکه انقلاب است، در انقلاب باید این چیزها بشود لکن این انقلاب اسلامى جلوى هیچ طایفه‏اى را نگرفت و جلوى هیچ قلمى را نگرفت تا چند ماه که معلوم شد که مى‏خواهند توطئه کنند. توطئه گرهایى که بر ضد اسلام مى‏خواستند توطئه بکنند یک چند نفر را جلویشان را گرفتند که نه، چه بکنید. البته حالا هم یک قلمهاى فاسد باز مى‏گویند چرا جلوى فلان مجله، چرا فلان مجله. نمى‏دانند اینها که خوب، آن مجله، روزنامه، تمام چیزش از اسرائیل بوده است. اینها توقع این را دارند که اسرائیل هم که در اینجا مى خواهد توطئه کند نباید جلویش را گرفت! باید آزاد کرد قلم را، قلمْ آزاد! قلمى آزاد است که توطئه‏گر نباشد. قلمى آزاد است، روزنامه‏اى آزاد است، که نخواهد این ملت را به عقب و به تباهى بکشد.» "

 

صحیفه نور    ج‏10    412    پیام به دانش آموزان، دانشگاهیان و طلاب(فشار براى استرداد شاه)

«"بر دانش آموزان، دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با قدرت تمام، حملات خود را علیه امریکا و اسرائیل گسترش داده و امریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع جنایتکار نمایند و این توطئه بزرگ را بار دیگر شدیداً محکوم کنند.»"

 

صحیفه نور    ج‏10    431    آزادى مهمترین ثمره انقلاب

« برکت اسلام است که این آزادى الآن هست. برکت اسلام بود که بعد از انقلاب همچو آزاد کردند همه را، تمام مطبوعات آزاد شد؛ منتها بعدش دیدند، که پنج شش ماه که گذشت، دیدند که این مطبوعات وابسته به اسرائیل است بعضیشان، بعضیشان دارند توطئه مى‏کنند بر ضد مملکت، خوب، روى قواعدى بنا شد که رسیدگى بشود، و هر کدام که این طور هستند جلوشان گرفته بشود. .»"

 

صحیفه نور    ج‏11    131    مصاحبه با خبرنگار ژاپنى(جنایات امریکا - اهداف انقلاب)

«"و ما از اول که انقلابمان واقع شد تمام آزادیها در ایران بود. و مجال به تمام دستجات ما دادیم و هیچ ابداً جلوگیرى از هیچ چیز نشد. لکن توطئه‏ها شروع شد. وقتى که دیدند آزادند توطئه‏ها شروع شد. توطئه قلمى که مى‏خواستند مسیر ملت ما را منحرف کنند. و اینها همان اشخاصى بودند که جیره خوار شاه سابق یا جیره خوار امریکا و امثال امریکا بودند و مى‏خواستند که نهضت ما را به تباهى بکشند. و ما بعد از پنج ماه که به همه فرصت دادیم، توطئه گرها را پیدا کردیم، قلمهایى که توطئه‏گر بودند و مى‏خواستند باز سلطه اجانب را بر

مملکت ما مسلط کنند، آنها را گفتیم که نباید این کار را بکنند و باید محکمه ببیند که اینها چکاره هستند. و دیدیم که بعد از اینکه بررسى شد، اینها از اسرائیل خیلیشان ارتزاق مى‏کردند. و بلندگوى اسرائیل بودند. بلندگوى امریکا بودند. منتها با صورتهاى دیگر. و یک ملتى حق دارد که کسى که بخواهد ملتش را به تباهى بکشد و توطئه کند و باز همان مسائل سابق را براى او پیش بیاورد، از آن جلوگیرى بکند. و الّا ملت ما طرفدار آزادى است. طرفدار همه جور آزادى است. ولکن طرفدار توطئه نیست. طرفدار تباهى نیست.»"

 

صحیفه نور    ج‏11    159    مصاحبه با هفته نامه«تایم»؛(جنایات شاه - گروگانهاى امریکایى)

«"من در حدود بیست سال است که از فلسطین در مقابل اسرائیل دفاع کرده‏ام. من زمانى خطر اسرائیل را گوشزد مى‏کردم که اسمى از فلسطین و اسرائیل در ایران نبود. ما مدافع مبارزات حق طلبانه فلسطینیها در مقابل اسرائیل هستیم. ولى یک مسئله از همه مهمتر است و آن اینکه من مى‏خواهم به تمام مردم جهان بگویم که هرگز میانجى بین ظالم و مظلوم نشوند. باید در چنین مواقعى طرف مظلوم را گرفت و خصمانه بر دشمن تاخت. آخر میانجیگرى بین ظالم و مظلوم خود ظلمى بزرگ است و ما مى‏خواستیم کسى چنین ظلمى را مرتکب نشود. از این جهت نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت. و منطقى که از ظالم دفاع کند و بر مظلوم بتازد، منطق نیست. اگر شما رفت وآمد نمایندگانتان را به عنوان میانجى بین اسرائیل و فلسطین منطقى مى‏دانید ما آن را منطقى نمى‏دانیم. ما تنها دفاع از فلسطین را منطقى مى‏دانیم. هرکس بخواهد حق ما را در دنیا ثابت کند ما آن را تأیید مى‏کنیم. البته باید خود ظالم نباشد و الّا ما از ظالم تأیید نمى‏کنیم. ولو به نفع ما کار کند. ما داراى اصولى هستیم که تا ابد به آن پایبند خواهیم بود.»"

 

صحیفه نور    ج‏11    269    لانه جاسوسى یا سفارتخانه؟!

«" لابد این را هم شنیدید که لاهه، ایران را محکوم کرد. حالا دیگر خواب به چشم ایرانیها نمى‏رود! لاهه محکوم کرد! این لاهه مدتهاست؛ این سازمانها مدتهاست که اسرائیل را در این شرارتهایش محکوم کردند و هیچ اعتنا به آنها نکرد. هیچ غلطى هم آنها نکردند. .»"

 

صحیفه نور    ج‏12    138    پیام به مسلمانان ایران و جهان(قیام مستضعفین جهان علیه مستکبرین

«"ملت آزاده ایران هم اکنون از ملتهاى مستضعف جهان در مقابل آنان که منطقشان توپ و تانک و شعارشان سرنیزه است کاملًا پشتیبانى مى‏نماید. ما از تمام نهضتهاى آزادیبخش در سراسر جهان که در راه خدا و حق و حقیقت و آزادى مبارزه مى‏کنند، پشتیبانى مى‏کنیم. ملتهاى برادر عرب و برادران لبنانى و فلسطینى بدانند که هرچه بدبختى دارند از اسرائیل و امریکاست، هرچه گرفتارى دارند از اختلاف بین سران کشورهاى اسلامى است. باید متحد شوند و با نیروى ایمان، «اسرائیل» ریشه فساد منطقه را از بُن برکنند.»"

 

صحیفه نور    ج‏14    83    خلاصه تعالیم اسلام؛ نه ظالم باشید و نه مظلوم

«" سَبُعهایى بر ما سلطه‏پیدا کردند که جوانان ما را در تحت ظلم و سَبُعیّت خودشان و ستم خودشان در زندانها از بین مى‏بردند، و آنها را با فجیعترین صورت مى‏کشتند و شکنجه مى‏دادند. حتى شکنجه‏گر از اسرائیل مى‏آوردند تعلیم بکنند شکنجه را.»

صحیفه نور    ج‏14 ص   252    پیام هفت ماده‏اى به ملت ایران(اولویت دفاع - اختلافات مسئولین

«"صدام جنایتکار و دوستان او باید بدانند که جنایات وارد بر عراق و ایران به دست سردمداران جنایتکار او، به میزانى نیست که به حساب آید. خسارات مالى که بالغ بر صدها میلیارد تومان مى‏باشدو جنایات انسانى که از خسارات مالى بسیار بزرگتر است، بهترین جوانان عزیز ما را که مى‏بایست در راه اعتلاى اسلام در سراسر جهان و کشور عزیز کوشش مى‏کردند، شهید و ارتش عراق را که لااقل مى‏بایست با دشمن اعراب- اسرائیل جنایت پیشه- به جنگ برخیزد و قدس را نجات دهد، به تجاوز به کشورى که‏جز به اسلام فکر نمى‏کند وادار و به هلاکت رساندند.»"

 

صحیفه نور    ج‏15 ص   62    پیام به مسلمانان ایران و جهان در روز جهانى قدس(بیدارباش به مسلمین

«"مسلمانان و جهانیان دیدند که صدام عفلقى سرسپرده امریکا، به ایران که جز به اسلام و مصالح مسلمین نمى‏اندیشد، حمله کرد و آنچنان سرش به سنگ کوبیده شد که اکنون با توسل به سران عرب و پناه به اسرائیل، دنبال مفرّى‏است که او را از سقوط حتمى نجات دهد، و ملت ایران و قواى مسلح شجاع، آنچنان ضربه‏ا

/ 0 نظر / 6 بازدید