مرکز تحقیقات استراتژیک؛مقالات و گزارش ها

مقالات

فضای سیاسی جدید در اسرائیل

تهیه کننده(گان) : دهقانی،محمود

 

اسرائیل پس از شارون

تهیه کننده(گان) : دهقانی،محمود

 

بررسی تحولات سیاسی اخیر اسرائیل

تهیه کننده(گان) : دهقانی،محمود

 

 

شکاف در راست اسرائیل

تهیه کننده(گان) : دهقانی،محمود

 

بحران مشروعیت در نظام سیاسی اسرائیل

تهیه کننده(گان) : دهقانی،محمود

 

جمهوری اسلامی ایران و طرح خاورمیانه بزرگ

تهیه کننده(گان) : دکتر واعظی،محمود

 

توانمنـدی هستـه‌ای ایــران و مخالفت‌های اسرائیل

تهیه کننده(گان) : ثقفی عامری،ناصر

 

وقایع 11سپتامبر: رشد رادیکالیسم سنی و چالش های جدید امنیتی در حوزه خلیج فارس

تهیه کننده(گان) : دکتر برزگر،کیهان

گزارش های راهبردی

 

 

 

 

پایان یک آغاز (بررسی درگیریهای فلسطین)

تهیه کننده(گان) : دهقانی،محمود

 

تحرکات اخیر گروه فتح‌الاسلام در لبنان

تهیه کننده(گان) : دهقانی،محمود

 

 

بحران سیاسی در اسرائیل

تهیه کننده(گان) : دهقانی،محمود

 

لبنان، به دنبال برون رفت از بحران

تهیه کننده(گان) : دهقانی،محمود

 

تأملی در روابط تل آویو و پکن 

تهیه کننده(گان) : دهقانی،محمود

 

 

دولت وحدت ملی در فلسطین

تهیه کننده(گان) : دهقانی،محمود

 

/ 0 نظر / 6 بازدید