کتاب هایی از مرکز جهانی علوم اسلامی

رهیافتی بر علم سیاست و جنبش های اسلامی معاصر

عبدالوهاب فراتی

     این کتاب که حاوی سه موضوع اصلی( علم سیاست، جنبش های اسلامی معاصر و واژه نامه ی علوم سیاسی است) به هفت فصل کلی و ٢۴ بخش فرعی تقسیم شده است.

مهم ترین محورهای مباحث عبارتند از: سیاست و عرصه ی آن، اصول روابط بین الملل، سازمان های بین المللی، جغرافیای سیاسی، جنبش های اسلامی معاصر، اصول و مبانی سیاست خارجی دولت اسلامی و بحران های موجود در جهان اسلام.

کتاب مذکور به عنوان متن درسی و برخورداری از سوالات در پایان هر فصل در چهار واحد قابل ارایه است.

 

ناشر: (انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی)

تعداد صفحه: ٣٢٠
سال : ١٣٧٨
حجم فایل:                                    
دریافت کتاب

دروس فی تاریخ الادیان

محمد فتحعلی خانی

     این کتاب ترجمه ی عربی «آشنایی با ادیان بزرگ» جهت تدریس در مقطع کارشناسی (دروس عمومی) به سفارش دفتر برنامه ریزی و تدوین متون درسی به چاپ رسیده است.

این کتاب شامل مباحثی از قبیل کلیاتی در رابطه با ادیان و تاریخ آنها مانند ادیان انسان های ابتدایی، ادیان قدیمی، یهودیت و  مسیحیت است.

 

ناشر: (انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی)

تعداد صفحه: ٢٣۵
سال : ١٣٨١
حجم فایل:   ١٢٣KB                              
دریافت کتاب

آشنایی با ادیان بزرگ

حسین توفیقی

     ارایه ی کلیاتی از ادیان بزرگ به زبان ساده و متقن، به همراه کتابنامه در پایان هر بخش، از ویژگی هایی بارز این کتاب است.

این کتاب به صورت متن درسی تنظیم شده و حاوی اطلاعات درباره ی ادیان ابتدایی، ادیان ملل گذشته و ادیان بزرگ موجود هندوستان، چین و ژاپن ، ایران باستان ، یهودیت، مسیحیت و عرب قبل از اسلام است.

 

ناشر: (انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی)

تعداد صفحه: ١۶۴
سال : ١٣٧۶
حجم فایل:                                    
دریافت کتاب

/ 0 نظر / 15 بازدید