صحیفه نور امام خمینی موضوع رژیم پهلوی و صهیونیسم بین الملل 2

بسم الله الرحمن الرحیم

صحیفه نور    ج‏1   ص 388    عمال اسرائیل در مراکز حساس ایران

«"اینها- عمال اسرائیل در ایران- هر جا انگشت مى‏گذارى مى‏بینى که یکى از اینهاست مراکز حساس؛ مراکز خطرناک؛ واللَّه، مراکز خطرناک براى تاج این آقا.»"

 

صحیفه نور    ج‏1 ص   414    پیام به روحانیون و ملت ایران(مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون)

«" امروز اقتصاد ایران به دست‏ امریکا و اسرائیل است؛ و بازار ایران از دست ایرانى و مسْلم خارج شده است، و غبار ورشکستگى و فقر به رخسار بازرگان و زارع نشسته است؛ و اصلاحات آقایان، بازار سیاه براى امریکا و اسرائیل درست کرده است‏.»"

 

صحیفه نور    ج‏1  ص  422    تمام گرفتارى ما از امریکاست

 «"تمام گرفتارى ما از این امریکاست! تمام گرفتارى ما از این اسرائیل است! اسرائیل هم از امریکاست. این وکلا هم از امریکا هستند! این وزرا هم از امریکا هستند! همه تعیین آنهاست. اگر نیستند چرا نمى‏ایستند در مقابلش داد بزنند؟»"

 

صحیفه نور    ج‏2  ص  124    نامه سرگشاده سرگشاده به امیر عباس هویدا(خیانتهاى شاه و دولت)

«"در کاخهاى مجللى که در هر چند سال تغییر مکان داده و با میلیونها تومان خرجهاى گزاف که تصورش براى ملت ممکن نیست، نشسته اید و مخارج آن را از کیسه این ملت بدبخت اخاذى نموده اید و ناظر فقر و گرسنگى ملت، ورشکستگى بازار، بیکارى جوانان فارغ التحصیل هستید؛ ناظر اختلال وضع فلاحت و زراعت، اختلال وضع بازار، تسلط اسرائیل بر شئون اقتصادى کشور، بلکه به طورى که گزارش داده‏اند دخالت اسرائیل در فرهنگ مى‏باشید.»"

 

صحیفه نور    ج‏2  ص  125    نامه سرگشاده سرگشاده به امیر عباس هویدا(خیانتهاى شاه و دولت)

 «"تسلیم به خواسته‏هاى دولت پوشالى اسرائیل و به خطر انداختن اقتصاد مملکت، سند ضعف و نوکرى است و سند خیانت به اسلام و مسلمین است‏.»"


صحیفه نور    ج‏2 ص   127    نامه سرگشاده سرگشاده به امیر عباس هویدا(خیانتهاى شاه و دولت)

«"با اسرائیل دشمن اسلام و مسلمین، آواره کننده بیش از یک میلیون مسلم بى‏پناه، پیمان‏ برادرى نبندید؛ عواطف مسلمین را جریحه دار نکنید؛ دست اسرائیل و عمال خائن آن را به بازار مسلمین بیش از این باز نکنید؛ اقتصاد کشور را به خاطر اسرائیل و عمال آن به خطر نیندازید.»"

 

صحیفه نور    ج‏2  ص  324    پیام به زائران بیت الله الحرام(مسلمانان فلسطین و افشاى جنایتهاى رژیم شاه)

«" اسرائیل که امروز دشمن شناخته شده اسلام و مسلمانهاست و مدتهاست که با ملل مُسْلم در حال جنگ است، به دست دولت خبیث ایران در تمام شئون اقتصادى، نظامى و سیاسى دخالت دارد؛ و باید گفت ایران به صورت پایگاه نظامى اسرائیل و در واقع امریکا درآمده است. »"

 

صحیفه نور    ج‏2    ص363    رابطه مؤمن و قانون

«"این اسرائیل که دشمن با اسلام است و الآن در حال جنگ با اسلام است، این اسرائیل که «مسجد اقصى» را خراب کرد و دیگران مى‏خواستند ترمیم کنند و روپوشى کنند جرم‏ اسرائیل را، براى این اسرائیل نفت از ایران رفته است. از قرارى که گفته شده است و در رادیوهاى بزرگ دنیا گفته شده است، کشتى نفت ایران براى اسرائیل که در حال جنگ با مسلمین است رفته است‏ .»"

 

صحیفه نور    ج‏2  ص  369    توطئه‏هاى اسرائیل علیه اسلام

«" نروید در این جشن، شاید تأثیر بکند. به این ممالک اسلامى بگویید که نروید در این جشنى که اسرائیل دارد بساط جشنش را بپا مى‏کند و درست مى‏کند. کارشناسهاى اسرائیل در اطراف شیراز دارند بساط جشن را درست مى‏کنند. در این جشنى که کارشناسهاى اسرائیل دارند این عمل را مى‏کنند، نروید.این اسرائیل که همین چند وقت پیش از این- همین اخیراً- به قرآن کریم نسبت داد به اینکه سرایت بعض از امراض در آلمان گردن قرآن است؛ براى اینکه قرآن دستور داده است، در سوره پنجم آیه ششم، دستور داده است که مسلمین وقتى که مستراح مى‏روند حق ندارند با صابون بعدش دست خودشان را بشویند! باید حتماً با دست محل را چه بکنند، و بعدش هم حق ندارند جز با آب بشویند؛ از این جهت میکروب سرایت مى‏کند به دست و کذا! آن آیه ششم سوره پنجم چه است؟! آیه وضوست و آیه غسل است. اینها این هستند. در آلمان یک بساطى درست کرد این مطلب، و آنطورى که نوشتند به بهداریها، به چه، به چه. و اسرائیل نقل کرد این مطلب را که به قرآن یک همچو نسبتى داده. بعد هم که اعتراض کردند، بعضى از روزنامه‏ها و بعضى از مطبوعات دست نشانده آنها درست قبول نکردند. بعضیها هم که قبول کردند خیلى منتشر نکردند. اسرائیل یک همچو کسى است که با اسلام اینطور دشمنى دارد. چند وقت پیش از این، پارسال بود که قرآن را تحریف کرده بود.»"

 

 

صحیفه نور    ج‏2 ص   396    پیام به ملت ایران(برآمدن نغمه استعمار از حلقوم سرسپردگان)

«"نغمه «سپاه دین» در شرایطى ساز مى‏شود که دستگاه جبار هر روز ضربه‏هاى پیگیرى به پیکره اسلام وارد مى‏کند، و دست جنایتکار اسرائیل را در تمام شئون اقتصادى، سیاسى و نظامى ایران باز گذاشته است‏.»"

 

صحیفه نور    ج‏2   ص450    پیام به ملت، علما و روحانیون ایران(تشریح ستمکاریهاى رژیم)

«"شما باید به سربازخانه‏ها بروید، مدارس دینى باید هَتْک شود، و حبس و تبعید و اعدام به مجرد اتهام باید واقع گردد تا راه براى اجانب چپ و راست و اذناب آنها از قبیل اسرائیل هر چه بیشتر باز شود.»"

 

صحیفه نور    ج‏2    451    پیام به ملت، علما و روحانیون ایران(تشریح ستمکاریهاى رژیم)

«"باید به اسم «مأموریت براى وطنم»، این وطن به حال خرابى و عقب افتادگى باقى باشد و اسلام که تنها پناهگاه این ملت و سد راه اجانب است شکسته شود. گویى مأمور است که طبقه جوان روشن را چه روحانى و چه دانشگاهى سرکوب کند؛ مأمور است که مدارس دینى را هتک و علماى اسلام را حبس و زجر کند؛ مأمور است مقدسات کشور را به دست اسرائیل و مربیان آن بدهد.»"

 

صحیفه نور    ج‏3    7    پیام به ملت مسلمان ایران(جنگ اعراب و اسرائیل و جشن‏هاى 2500 ساله)

«"در این موقع که آتش جنگ بین مسلمین و کفار صهیونیست شعله‏ور است و ملت اسلام براى احقاق حق خود از اسرائیل غاصب، جان بر کف نهاده در میدانهاى نبرد فداکارى مى‏کنند، به امر شاه، دولت ایران به مناسبت سالروز جشن 2500 ساله در سراسر کشور جشن بپا کرده است؛ جشن براى شاهان خونخوارى که نمونه آنان امروز مشهود است. مسلمین براى مجد و عظمت اسلام و آزادى فلسطین در خاک و خون مى‏غلتند ولى شاه ایران براى رژیم مبتذل شاهنشاهى جشن و سرور بپا مى‏کند.

همزمان با دفاع ملت بزرگ اسلام و عرب از نوامیس اسلام و مسلمین، به امر این مردخبیث، به مدارس اسلامى دختران ایران هجوم برده هَتْک محترمات را نموده و از آنان سلب آزادى کرده‏اند. هنگامى که دشمنان اسلام، کشورهاى اسلامى را تهدید مى‏کنند ومردانى غیور براى دفاع و احقاق حقوق خود مردانه بپا خاسته‏اند، شاه ایران با صحنه سازى در سراسر ایران تظاهرات راه انداخته با امضاى روحانى نمایان دربارى و ساخته دست سازمانهاى اوقاف و امنیت، به اسم علماى اسلام، تلگرافات تبریک صادر مى نماید.

در شرایطى که مسلمین براى آزادى فلسطین و سرزمینهاى خود جانفشانى مى‏کنند،شاه جمعیت کثیرى از علما، فضلا و اساتید برجسته حوزه‏هاى علمیه و بسیارى دیگر از روشنفکران ایرانى را به زندان و تبعید کشیده و تحت وحشیانه ترین شکنجه‏ها قرار داده است.

مى توان گفت که این صحنه سازیها و دستگیریها براى سرگرم کردن ملت ایران به مصیبتهاى خود و دور نگهداشتن اذهان از جنگ ملت اسلام با اسرائیل است. وحشت از گسترش مبارزه و ایجاد هماهنگى بین کلیه طبقات، و پشتیبانى قاطبه ملت مسلمان ایران از جنگ عادلانه مردم عرب است که موجب شده شاه دست به زندان و تبعید غیرقانونى و بدون جهت علما و روشنفکران بزند تا مبادا اعتراض کنند که چرا رژیم ایران در این امر حیاتى که براى مسلمین پیش آمده بى‏تفاوت است و یا از اسرائیل طرفدارى مى‏کند، و با اینکه اکثریت قریب به اتفاق دولتهاى اسلامى و بسیارى از دولتهاى غیر اسلامى از اعراب در حال جنگ پشتیبانى کرده‏اند، دولت ایران و شاه بى‏حیثیت‏روى سرسپردگى به ام مریکا و اظهار تبعیت هرچه بیشتر، به ظاهر ساکت و در واقع طرفدارى از اسرائیل مى کنند.

این شاه ایران است که دست اسرائیل را در سراسر ایران باز گذاشته و اقتصاد ایران را به خطر انداخته است و بنا به نوشته بعضى از جراید خارجى افسران ایرانى را براى دیدن تعلیمات به اسرائیل مى‏فرستد.

این شاه است که نفت ایران را به دشمنان اسلام و بشریت تسلیم کرده تا در جنگ با مسلمین و اعراب غیور به کار برند، و با قرارداد رسواى اخیر و افزایش استخراج نفت، به مبارزه علیه کشورهاى نفت خیزى که مى‏خواهند از حربه نفت علیه امریکا استفاده کنند برخاسته است. و بالاخره این غارتگریها، خریدن میلیاردها دلار اسلحه و جشنهاى کمرشکن و پى درپى شاه است که موجب بالا رفتن هزینه زندگى و گرانى سرسام آور اجناس گردیده، ایران را به قحطى سیاه تهدید مى‏کند. من بیم آن دارم که میلیاردها دلار اسلحه‏اى را که از اربابان جهانخوار خود خریدارى نموده و با خرید آن ایران را به ورشکستگى کشانده اکنون به اسرائیل بفرستد. من خوف آن دارم که ارتش ایران را بامهماتى که به قیمت قحطى و گرسنگى و بالاخره خون مردم محروم ایران به دست آورده، مجبور کند که قلوب گرم و پراحساس مجاهدین اسلام را هدف قرار دهند.

من از این خدمتگزار بى‏چون و چراى امریکا براى جهان اسلام احساس خطر مى‏کنم اکنون بر ملت محترم ایران است که این جبار را از این جنایات باز دارند، و بر ارتش ایران و صاحب منصبان است که بیش از این تن به ذلت ندهند و براى استقلال وطن خود چاره جویى کنند.

وظیفه ملت غیور ایران است که از منافع امریکا و اسرائیل در ایران جلوگیرى کرده و آن را مورد هجوم قرار دهند، هر چند به نابودى آن بیانجامد. وظیفه علماى اعلام و مبلّغین است که جرایم اسرائیل را در مساجد و محافل دینى به مردم گوشزد کنند. علماى اعلام و ملت شریف ایران نباید در این امر ساکت باشند؛ و لازم است از هر طریق ممکن شاه را وادار کنند که در صف مسلمانان قرار گیرد و از خیانت بیشتر به قرآن و پیروان آن پرهیزد؛ و جنایات این عفریت خونخوار را بیش از پیش برملا سازند تا چهره باطنى او هتر روشن گردد. و اگر یهود ایران براى کمک به اسرائیل مشغول فعالیت باشند (چنانکه ستند و بى‏شک از کمک شاه هم برخوردار مى‏باشند) بر ملت ایران است که از آن جلوگیرى کنند؛ و براى مجاهدینى که در آتش و خون به سر مى‏برند صندوق اعانه‏اى باز نمایند و از هیچ کوششى خوددارى نورزند.

اینجانب کراراً خطر اسرائیل و عمال آن را که در رأس آنها شاه ایران است گوشزد کرده‏ام. ملت اسلام تا این جرثومه فساد را از بن نکنندروى خوش نمى‏بینند، و ایران تا گرفتار این دودمان ننگین است‏روى آزادى نخواهد دید.»"

/ 0 نظر / 7 بازدید